قد : 1.82cm – 6″
دور سینه : 99cm – 39″
دور کمر : 78cm – 31″
مو : خاکستری
چشم‌ها : سبز
سایز کت‌وشلوار : 48 – 38

قد
دور سینه
دور کمر
مو
چشم‌ها
سایز کت‌وشلوار

1.82cm – 6″
99cm – 39″
78cm – 31″
خاکستری
سبز
48 – 38