Corum

دلاور صدری در سال های 2020 و 2021 با Corum همکاری کرد تا طرح های نوآورانه در لباس را ترویج کند.

دلاور صدری در سال‌های ذکر شده در خیابان‌های شناخته‌شده تهران روی بیلبوردهای متعددی قرار داشت.

استایلیست: بهمن راستگو، علیرضا درویش

عکاس: علی شریفی، حسین فرساد، مهیار رفیعی، علی حمصیان.