Mancha

یکی دیگر از برند های پوشاک که کار عرضه لباس های فاخر به آقایان را انجام می‌دهد. دلاور صدری در سال ۲۰۲۲ با این برند همکاری نموده است. نمونه های این همکاری را در ادامه مشاهده می‌کنید.

صاحب برند و استایلیست: وحید رادمند

عکاس: علی حمصیان