Massi 77

یکی از برند های پوشاک که به صورت تخصصی کت و شلوار برای آقایان طراحی و عرضه می‌نماید.

دلاور صدری در موقعیت های مختلفی با این برند همکاری داشته است. حد فاصل سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای دو فصل. حد فاصل سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای دو فصل.

صاحب برند و استایلیست: امیرحسین خصوصی

عکاس: ورقا عامری و علی حمصیان

پخش ویدیو