Racut

یکی از برند های پوشاک که خواهان نوآوری در عرصه پوشاک است.

دلاور صدری در سال ۲۰۲۲ در فصل زمستان با این برند همکاری کرده است.

صاحب برند و استایلیست: وحید رادمند

عکاس: علی حمصیان

پخش ویدیو